Ashwagandha (Withania Somnifera)

Zázračná bylinka užívaná tisíce let

Ashwagandhu užívají léčitelé v Ayurvédě a tradiční čínské medicíně po tisíce let pro její neuvěřitelné účinky. Dnes se Ashwagandha přidává do různých doplňků stravy, ale většinou jen v malém množství. 

Ashwagandha patří mezi adaptogeny, které pomáhají lidskému tělu lépe zvládat stres, podporují jeho schopnost přizpůsobit se okolním podmínkám a normalizují fyziologické procesy v lidském organismu.  Rostlina ashwagandha je malý keř se žlutými květy a červenými plody, který pochází z Indie a jihovýchodní Asie. Její botanický název je Withania somnifera a je známá také pod několika dalšími názvy jako je „indický ženšen“ nebo „zimní třešeň“.

To, co je na Ashwagandě tak zázračné, nejsou ale listy nebo plody, ale je to kořen. Ten obsahuje tolik prospěšné alkaloidy, withanolidy, antioxidanty, amonikyseliny, minerály a také vitamín C

Studie s Ashwagandhou

Zatímco ve Východním léčitelství se bylina přezdívá „Královnou bylin“ pro svoje účinky, u nás na Západě jsme potřebovali udělat vědecké studie, které by léčivý účinek Ashwagandhy dokázaly. Výsledky těchto studií jsou neuvěřitelné!

Studie o snížení stresu a depresí

STUDIE:

Během 60-denní studie byl sledován vliv ashwagandhy u stresovaných, zdravých dospělých. Šedesát dospělých bylo náhodně rozděleno, aby užívali buď placebo nebo 240 mg standardizovaného extraktu ashwagandhy 1x denně.

Výsledek: Ve srovnání s placebem byla suplementace ashwagandhou spojena se statisticky významným snížením hodnot pro hodnocení úzkosti a snížením hodnot na stupnici pro hodnocení deprese, úzkosti a stresu. Příjem ashwagandhy byl také spojen se snížením ranního stresového hormonu kortizolu. (Zdroj)

STUDIE:

64 osob s anamnézou chronického stresu bylo rozděleno do dvou skupin, po dobu 60ti dnů bylo polovině osob podáváno placebo a druhé polovině bylo podáváno 2x denně 300 mg extraktu z kořene ashwagandhy. Na konci studie vykazovala skupina, která užívala extrakt z ashwagandy, významné snížení skóre na stupnici pro hodnocení stresu. Významně nižší byly i měřené hladiny kortizolu, stresového hormonu. (Zdroj)

Studie o zlepšení spánku

STUDIE:

V osmitýdenní studii byl zkoumán stres-zmírňující účinek extraktu z kořene Ashwagandha u stresovaných zdravých dospělých. 58 mužských a ženských účastníků se stresovým skóre vyšším než 20 na stresové stupnici PSS byli rozděleni do tří skupin. První skupina užívala 2x denně 125 mg extraktu ashwagandhy, druhá skupina 2x denně 300 mg extraktu a třetí skupina užívala placebo.

Výsledky: Nejvyšší snížení stresového skóre i hladiny stresového hormonu kortizolu bylo pozorováno u účastníků, kteří užívali 2x denně 300 mg extraktu. Významné snížení oproti placebo skupině bylo zaznamenáno i u skupiny užívající 2x denně 125 mg extraktu denně. Účastníci, kteří dostávali Ashwagandha extrakt měli významné zlepšení kvality spánku oproti skupině užívající placebo. (zdroj)

STUDIE:

144 osob s poruchou spánku, bylo rozděleno do skupin, kde jedné bylo podáváno 120 mg extraktu ashwagandy denně a druhé placebo po dobu šesti týdnů. Léčená skupina následně vykazovala významné zlepšení celkové efektivity spánku, doby spánku a nežádoucího probouzení po nástupu spánku. Zlepšení bylo sledováno i v hodnocení kvality života, jak po psychické tak po fyzické stránce. (zdroj)

STUDIE:

Celkem 60 pacientů ve věku 18-60 let, u kterých byla diagnostikována nespavost, bylo rozděleno do skupin užívající 300 mg ashwaganda extraktu denně a do skupiny užívající placebo. Po deseti týdnech bylo u léčené skupiny pozorováno zrychlení nástupu spánku, významné zvýšení skóre efektivity spánku, celkové doby spánku a nežádoucí probouzení po nástupu spánku. (zdroj)

STUDIE:

Tato 12-týdenní studie se zabývala se vlivem ashwagandhy na subjektivní hodnocení kvality života a spánku seniorů. Byla provedena na jedincích obou pohlaví ve věku mezi 65-80 lety. Části skupiny byl podáván extrakt z kořene ashwagandhy v dávce 600 mg / den a druhé části skupiny byly podávány placebo kapsle. Účinnost byla hodnocena pomocí dotazníku pro hodnocení kvality života, kvality spánku a duševní bdělosti při vstávání.

Ve skupině léčené Ashwagandhou bylo pozorováno významné zlepšení ve srovnání s placebem. Průměrné celkové skóre kvality života se zlepšilo ze 140 na 160. Na začátku studie byla kvalita spánku a duševní bdělost při vstávání v obou skupinách poměrně nízká. Nicméně na konci studie došlo k významnému zvýšení jak kvality spánku tak duševní bdělosti. (zdroj)

Studie u sportovců 

STUDIE:

Tato studie sledovala vliv ashwagandhy na VO2 max. VO2 max je maximální množství kyslíku, které tělo dokáže efektivně využít během 1 minuty fyzické aktivity. Vyšší skóre VO2 max znamená lepší aerobní kondici, rychlejší zotavení a naznačuje celkově lepší zdravotní stav.

50 zdravých sportovců bylo náhodně vybráno a rozděleno do skupin užívající Ashwagandhu a placebo. Léčená skupina užívala extraktu z kořene Ashwagandha 2x denně po dobu 8 týdnů. Na konci studie bylo pozorováno statisticky významné zlepšení výsledku VO2 max ve skupině užívající ashwagadhu ve srovnání se skupinou užívající placebo. Ashwagandha skupina také vykazovala lepší výsledky při zotavování z únavy po výkonu. (zdroj)

Studie o zlepšení paměti (krátkodobé i dlouhodobé)

STUDIE:

Tato studie byla provedena u 50ti dospělých s mírnou kognitivní poruchou, aby zhodnotila účinnost při zlepšování paměti a kognitivních funkcí. Subjekty byly léčeny buď extraktem z kořene ashwagandhy (300 mg dvakrát denně) nebo placebem po dobu osmi týdnů.

Po osmi týdnech vykazovala skupina léčená ashwagandhou významné zlepšení v krátkodobé i dlouhodobé paměti. Léčebná skupina také prokázala významně větší zlepšení pozornosti a rychlosti zpracování informací. (zdroj)

Studie o zvýšení testosteronu

STUDIE:

V této 8týdenní studii byly zkoumány afrodiziakální vlastnosti extraktu z kořene ashwagandhy u dospělých mužů. Padesát účastníků s nižší sexuální touhou bylo náhodně rozděleno, aby užívali 300 mg extraktu z kořene ashwagandhy nebo kapsle placeba dvakrát denně.

Výsledky studie naznačují, že ashwagandha významně ovlivňuje subjektivní vnímání sexuální pohody a pomohla zvýšit hladinu mužského hormonu testosteronu v séru účastníků. (zdroj).

Studie o zvýšení počtu a kvality spermií

STUDIE:

Tato studie byla provedena za účelem zhodnocení spermatogenní aktivity extraktu z kořene ashwagandhy u pacientů s nízkým počtem spermií. Čtyřicet šest pacientů mužského pohlaví s oligospermií (počet spermií < 20 milionů / ml spermatu) bylo rozděleno do skupiny užívající extrakt z kořene Ashwagandhy (675 mg / den ve třech dávkách po dobu 90 dnů) nebo do skupiny užívající placebo. Na konci 90denní léčby došlo k 167% zvýšení počtu spermií, 53% zvýšení objemu spermatu a 57% zvýšení pohyblivosti spermií. Zlepšení těchto parametrů bylo ve skupině léčené placebem minimální. (zdroj)

 

Jak najít správný výživový doplněk ashwagandhy

Na trhu dnes najdete spoustu výživových doplňků, které obsahují Ashwagandhu. Jen málo z nich však splňuje podmínky, aby měly opravdu účinek popsaný ve studiích. Co je potřeba sledovat?

Účinné látky jsou v kořenu byliny – pozor na doplňky, ve kterých je rozemletá celá rostlina a ne jen kořen. V takovém případě do těla nedostanete potřebné množství účinných látek

Rozemletý kořen je něco jiného než extrakt z kořene – nejvyšší účinnost dosáhnete tím, že budete brát extrakt, tedy to nejlepší z kořene Ashwagandhy

Denní množství extraktu by mělo být minimálně 650 mg/ den – nižší množství nemusí mít požadovaný efekt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *