Housenice čínská (Cordyceps)

6 vědecky podložených výhod housenice

Housenice jsou rod parazitických hub, které rostou na larvách hmyzu.

Když tyto houby napadnou svého hostitele, nahradí jeho tkáň a vyklíčí dlouhé, štíhlé stonky, které rostou mimo tělo hostitele.

Zbytky hmyzu a hub se ručně sbírají, suší a po staletí používají v tradiční čínské medicíně k léčbě únavy, nemoci, onemocnění ledvin a nízké sexuální touhy.

Doplňky stravy a výrobky obsahující extrakt z housenice jsou stále populárnější díky mnoha údajným zdravotním přínosům.

Z více než 400 objevených druhů housenice se do centra pozornosti zdravotního výzkumu dostaly dva: Housenice čínská a housenice červená.

Většina těchto výzkumů se však omezuje na studie na zvířatech nebo laboratorní studie, takže odborníci na zdraví v současné době nemohou vyvozovat závěry o jejich účincích na člověka.

Jejich potenciální přínos pro zdraví je však slibný.

Tento článek upozorňuje na 6 potenciálních přínosů housenice, které jsou založeny na vědeckých poznatcích.

Housenice červená
Housenice červená (Cordyceps militaris)
  1. Zvýšení výkonu při cvičení

Předpokládá se, že housenice zvyšuje v těle produkci molekuly adenosintrifosfátu (ATP), který je nezbytný pro dodávání energie svalům.

To může zlepšit způsob, jakým tělo využívá kyslík, zejména během cvičení (1).

V jedné studii vědci testovali jejich vliv na výkonnost při cvičení u 30 zdravých starších osob na stacionárním kole. Účastníci dostávali buď 3 gramy syntetického kmene housenice zvaného CS-4 denně, nebo placebo tabletu po dobu šesti týdnů.

Na konci studie se VO2 max zvýšila o 7 % u účastníků, kteří užívali CS-4, zatímco u účastníků, kteří dostávali placebo tabletu, se žádná změna neprojevila.

VO2 max je měření, které se používá k určení úrovně fyzické zdatnosti.

V podobné studii dostávalo 20 zdravých starších osob po dobu 12 týdnů buď 1 gram CS-4, nebo placebo tabletu (2).

Zatímco vědci nezjistili žádnou změnu VO2 max ani u jedné skupiny, u účastníků, kterým byl podáván CS-4, se zlepšily jiné ukazatele výkonnosti při cvičení.

Jedna studie také testovala účinky směsi hub obsahující housenicina výkon při cvičení u mladších dospělých.

Po třech týdnech se VO2 max účastníků zvýšila o 11 % ve srovnání s placebem.

Současný výzkum však naznačuje, že housenice není účinná při zlepšování výkonnosti při cvičení u trénovaných sportovců (3).

SHRNUTÍ
Bylo prokázáno, že housenice zlepšuje ukazatele výkonnosti při cvičení u starších a mladších dospělých, ale ne u dobře trénovaných sportovců.

  1. Vlastnosti proti stárnutí

Starší lidé tradičně užívají housenici ke snížení únavy a zvýšení síly a sexuálního apetitu.

Vědci se domnívají, že obsah antioxidantů může vysvětlovat jejich potenciál proti stárnutí.

Několik studií zjistilo, že housenicezvyšuje obsah antioxidantů u stárnoucích myší, čímž pomáhá zlepšovat paměť a sexuální funkce (4,5).

Antioxidanty jsou molekuly, které bojují proti poškození buněk tím, že neutralizují volné radikály, které jinak mohou přispívat k nemocem a stárnutí (6).

Jedna studie zjistila, že myši, kterým byla podávána housenice červená , žily o několik měsíců déle než myši, kterým bylo podáváno placebo.

Jiná studie zjistila, že housenice prodloužila život ovocným muškám, což dále podporuje názor, že má účinky proti stárnutí.

Není však známo, zda má housenice stejné účinky proti stárnutí i u lidí.

SHRNUTÍ
Výzkum na myších naznačuje, že housenice má účinky proti stárnutí. I když jsou tato zjištění slibná, není známo, zda se vztahují i na lidi.

  1. Potenciální protinádorové účinky

Potenciál housenicezpomalovat růst nádorů vyvolal v posledních letech značný zájem.

Vědci se domnívají, že houby mohou působit protinádorově několika způsoby.

Ve studiích na zkumavkách bylo prokázáno, že housenice inhibuje růst mnoha typů lidských nádorových buněk, včetně rakoviny plic, tlustého střeva, kůže a jater (6,7).

Studie na myších také prokázaly, že housenice má protinádorové účinky na lymfom, melanom a rakovinu plic (8).

Housenice může také zvrátit vedlejší účinky spojené s mnoha formami léčby rakoviny. Jedním z těchto nežádoucích účinků je leukopenie.

Leukopenii nelze zaměňovat s nádorovou leukémií, jedná se o stav, kdy se snižuje počet bílých krvinek (leukocytů), což snižuje obranyschopnost organismu a zvyšuje riziko infekce ).

Jedna studie testovala účinky housenice červené na myších, u kterých se po ozařování a léčbě Taxolem, běžným chemoterapeutickým lékem, objevila leukopenie.

Zajímavé je, že housenice leukopenii zvrátil. Tyto výsledky naznačují, že houby mohou pomoci snížit komplikace spojené s některými druhy léčby rakoviny.

Je však důležité poznamenat, že tyto studie byly provedeny na zvířatech a ve zkumavkách, nikoli na lidech.

Účinky housenice na leukopenii a růst nádorů u lidí nejsou známy, takže odborníci na zdraví nemohou v současné době vyvozovat závěry.

SHRNUTÍ
Studie ve zkumavkách a na zvířatech naznačují, že housenice může mít potenciál k léčbě rakoviny a také některých vedlejších účinků léčby rakoviny. Tyto účinky však nebyly prokázány u lidí a je zapotřebí dalšího výzkumu.

Housenice čínská
Housenice čínská (Cordyceps sinensis)
  1. Účinná při léčbě cukrovky 2. typu

Housenice bsahuje speciální typ cukru, který může pomoci při léčbě cukrovky.

Cukrovka je onemocnění, při kterém tělo buď neprodukuje, nebo nereaguje na hormon inzulin, který za normálních okolností přenáší cukr glukózu do buněk pro energii.

Když vaše tělo neprodukuje dostatek inzulínu nebo na něj dobře nereaguje, glukóza se nemůže dostat do buněk, takže zůstává v krvi. Příliš mnoho glukózy v krvi může časem způsobit vážné zdravotní problémy.

Proto je důležité, aby lidé s cukrovkou dbali na dobrou kontrolu hladiny cukru v krvi.

Zajímavé je, že housenice může udržovat hladinu cukru v krvi ve zdravém rozmezí tím, že napodobuje účinek inzulínu.

V několika studiích na diabetických myších bylo prokázáno, že housenice snižuje hladinu cukru v krvi (9).

Některé důkazy naznačují, že mohou také chránit před onemocněním ledvin, které je častou komplikací cukrovky.

V přehledu 22 studií zahrnujících 1746 osob s chronickým onemocněním ledvin se u těch, kteří užívali doplňky stravy s obsahem housenice červené, zlepšila funkce ledvin .

Tyto výsledky však nejsou jednoznačné. Autoři přehledu uvedli, že mnoho studií bylo nízké kvality. Proto nebylo možné učinit žádné závěry o účincích housenice na funkci ledvin u lidí s chronickým onemocněním ledvin.

SHRNUTÍ
Chronicky zvýšená hladina cukru v krvi je u lidí s nekontrolovanou cukrovkou běžná a může mít závažné zdravotní následky. Výzkum na zvířatech naznačuje, že housenice může mít potenciál při léčbě cukrovky.

  1. Přínosná pro zdraví srdce

S tím, jak se objevují výzkumy o účincích housenice na zdraví srdce, je stále zřejmější přínos této houby.

Housenice je totiž v Číně schválena pro léčbu arytmie, tedy stavu, kdy je srdeční tep příliš pomalý, příliš rychlý nebo nepravidelný.

Studie zjistila, že housenice významně snižuje poškození srdce u potkanů s chronickým onemocněním ledvin. Předpokládá se, že poranění srdce způsobená chronickým onemocněním ledvin zvyšují riziko srdečního selhání, takže snížení těchto poranění může pomoci tomuto následku předejít (10).

Vědci tato zjištění přičítají obsahu adenosinu v housenici. Adenosin je přirozeně se vyskytující sloučenina, která má ochranné účinky na srdce.

Housenice může mít také příznivý vliv na hladinu cholesterolu.

Výzkum na zvířatech ukázal, že housenice snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu (11).

LDL může zvyšovat riziko srdečních onemocnění tím, že vede k hromadění cholesterolu v tepnách.

Podobně bylo prokázáno, že housenice snižuje hladinu triglyceridů u myší.

Triglyceridy jsou typem tuku, který se nachází v krvi. Jejich vysoká hladina je spojena s vyšším rizikem srdečních onemocnění.

Bohužel neexistuje dostatek důkazů, které by umožnily určit, zda housenice prospívá zdraví srdce u lidí.

SHRNUTÍ
Housenice červená může být prospěšný pro zdraví srdce tím, že pomáhá předcházet arytmiím a snižuje hladinu triglyceridů a „zlého“ LDL cholesterolu.

  1. Pomáhá v boji proti zánětu

Housenice červená údajně pomáhá bojovat proti zánětům v těle.

Ačkoli je určitý zánět dobrý, jeho nadměrné množství může vést k nemocem, jako jsou srdeční choroby a rakovina.

Výzkum ukázal, že když jsou lidské buňky vystaveny působení housenice, dochází k potlačení speciálních proteinů, které zvyšují zánět v těle (12,13).

Díky těmto potenciálním účinkům se vědci domnívají, že housenice může sloužit jako užitečný protizánětlivý doplněk stravy nebo lék.

Bylo totiž prokázáno, že housenice snižuje zánět v dýchacích cestách myší, což z něj činí potenciální léčbu astmatu. Zdá se však, že houby jsou méně účinné než běžně předepisované léky používané k úlevě při zánětech v těle.

Housenice může mít také lokální využití. Jedna studie zjistila, že při lokální aplikaci u myší snižuje zánět kůže, což dále prokazuje jeho protizánětlivé vlastnosti

Potenciální protizánětlivé vlastnosti housenice červené zatím nebyly pozorovány u lidí.

SHRNUTÍ
Výzkum naznačuje, že housenice snižuje zánětlivé markery u zvířat. Jeho účinky na zánět u lidí však zůstávají neznámé.

Užívání doplňků stravy s housenicí
Housenice čínská se obtížně sklízí a jeho cena přesahuje 9 000 USD za libru.

Z tohoto důvodu většina doplňků stravy s Cordycepsem obsahuje synteticky vypěstovanou verzi nazvanou Cordyceps CS-4.

Chcete-li si být jisti, že kupujete vysoce kvalitní doplňky stravy s obsahem housenice, hledejte značky, které nesou pečeť United States Pharmacopeia (USP) nebo NSF International (NSF) (12).

Jedná se o organizace třetích stran, které zajišťují, že doplňky stravy obsahují složky uvedené na etiketě, bez příměsí.

Dávkování
Vzhledem k omezenému výzkumu u lidí neexistuje shoda ohledně dávkování.

Dávka běžně používaná ve výzkumu na lidech je 1 000-3 000 mg denně. Toto rozmezí není spojeno s vedlejšími účinky a bylo zjištěno, že má určité zdravotní přínosy.

Nežádoucí účinky a bezpečnost
Žádné studie zatím nezkoumaly bezpečnost housenice u lidí.

Dlouhá historie užívání v tradiční čínské medicíně však naznačuje, že nejsou toxické.

Ve skutečnosti čínská vláda schválila housenici CS-4 pro použití v nemocnicích a uznává jej jako bezpečnou přírodní drogu .

SHRNUTÍ
Doplňky stravy s housenicí se pěstují v laboratořích kvůli vysokým nákladům na housenici čínskou sbíraný ve volné přírodě. Dávky u lidí se pohybují v rozmezí 1000-3000 mg. V současné době neexistují žádné studie o jejich bezpečnosti u lidí.

Podtrženo a sečteno
Housenice je v tradiční čínské medicíně dobře známý a po staletí se používá k léčbě mnoha zdravotních potíží.

Ačkoli se tyto houby v mnoha oblastech ukazují jako slibné, existuje jen málo výzkumů o jejich účincích u lidí. Je tedy zapotřebí dalšího výzkumu, než budou moci odborníci vydat jakákoli doporučení.

Studie na zvířatech a laboratorní studie naznačují, že housenice červ má potenciál zlepšovat zdraví srdce a bojovat proti zánětům, rakovině, cukrovce a stárnutí. Mnohé z těchto studií jsou však nekvalitní a jejich výsledky nelze rozšířit na člověka.

Nicméně byly provedeny studie na lidech týkající se účinků housenice na výkon při cvičení. Bylo zjištěno, že houby potenciálně zvyšují spotřebu energie a kyslíku během cvičení.

V současné době neexistuje shoda ohledně dávkování, které by lidé měli užívat, aby využili jeho potenciálních zdravotních výhod, ani ohledně toho, jak je bezpečný.

Pokud se rozhodnete užívat doplňky stravy s housenicí, ujistěte se, že byly testovány organizací třetí strany z hlediska čistoty a kvality.

Teprve čas ukáže, zda se zdravotní účinky housenice pozorované ve studiích na zvířatech a v laboratorních studiích vztahují i na člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *